Zorgwekkend: bezuinigen om kosten in de zorg

Een zorgwekkende ontwikkeling: stijgende kosten in de zorg dwingen gemeentes om vergaande bezuinigingen door te voeren. De zorgkosten binnen Nederland zijn voor verschillende deelsectoren gestegen de afgelopen jaren. Uit de laatste cijfers blijkt dat de omzet in alle deelsectoren flink gegroeid is. Dit brengt ook hogere zorgkosten voor de samenleving met zich mee.

Behandelingen worden duurder en mensen worden steeds ouder. Deze vergrijzing in combinatie met ontwikkelingen in de zorg drijven de kosten omhoog. Niet voor niets zaken ziekenhuizen van alle deelsectoren dan ook de grootste stijging in omzet. Een betere coördinatie tussen deelsectoren en partijen zou kosten kunnen verminderen door bepaalde processen efficiënter te laten verlopen.

Probleem voor gemeentes

De gevolgen voor gemeentes van de stijgende kosten in de zorg zijn ingrijpend. Veel gemeentes zijn hierdoor genoodzaakt nieuwe bezuinigingen door te voeren. Doordat gemeentes extra zorgtaken toegewezen hebben gekregen dienen zij rekening te houden met een extra kostenpost. Nu blijkt dat deze zorgtaken ook nog eens aanzienlijk duurder uitpakken dan vooraf verspeld.

Gemeentes overwegen nu om in bepaalde plaatsen bibliotheken te sluiten, minder geld uit te geven aan cultuurzaken, de kosten voor onderhoud aan openbare gebouwen en infrastructuur te verminderen en gemeentebelastingen te verhogen. Ook wordt door het Ministerie van Volksgezondheid de mogelijkheid onderzocht om gemeenten van extra geld te voorzien. Gemeentes proberen in ieder geval een financiële oplossing te vinden waar de burger niet de dupe van wordt.

Meer ziekteverzuim en duurdere inkoop

Andere oorzaken voor de stijging in kosten zijn onder meer de hogere inkoopprijzen. Deze neemt jaarlijks toe. Duurder wordende medicijnen hebben deze kostenpost verder omhoog gedreven. Een andere factor die van invloed is, is de stijging in ziekteverzuim. Dit dwingt organisaties tijdelijk ander personeel in te schakelen, wat vaak voor extra kosten zorgt.

Gevolgen voor het MKB?

In hoeverre stijgende kosten private zorginstellingen in het MKB segment beïnvloeden is nog de vraag. De kans stijgt hierdoor dat organisaties minder geneigd zijn geld te investeren in een verdere ontwikkeling van hun dienstverlening. Voor andere organisaties zullen de stijgende kosten minder relevant zijn. Zo zal een verloskundigepraktijk of een gespecialiseerde focuskliniek deze ontwikkeling anders ervaren dan een publiek ziekenhuis.

Kansen voor de particuliere gezondheidszorg?

Mogelijk gaan meer mensen hun heil zoeken in de particuliere gezondheidszorg als gevolg van de stijgende kosten. Vanwege bezuinigingen binnen de zorg zelf zijn mensen bang dat de kwaliteit daarvan er niet op vooruit gaat. Bij particuliere zorg (zoals thuiszorg) kan zelf bepaald worden wie de zorg verleent en om hoeveel zorg het moet gaan. Mogelijk trekt deze keuzevrijheid mensen uiteindelijk over de streep.